Quartus II Web Edition (Free | LP)

Quartus II Web Edition is een softwarepakket van Altera (nu onderdeel van Intel) voor het ontwerpen en programmeren van FPGA’s (Field-Programmable Gate Arrays).