Waarom laptops voor leerlingen op SILA?

In de onderwijshervorming die volop aan de gang is, wordt in alle leerplannen aandacht besteed aan digitale vaardigheden.

Op onze school willen wij leerkrachten en leerlingen de kans bieden om digitale leermiddelen in te zetten ter ondersteuning van pedagogische processen. Dit betekent geenszins dat hand- en werkboeken zullen verdwijnen. We zullen de laptops gebruiken als ze een meerwaarde kunnen zijn.