Waarvoor staat Digisprong?

Digisprong is een initiatief van de overheid om de digitale kloof in het onderwijs te dichten en alle leerlingen de kans te geven om zich digitaal te ontwikkelen. Dit betekent:

· een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs;

· een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid;

· ICT-competente leerkrachten en aangepaste digitale leermiddelen;

· een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.