Welk effect heeft mijn laptop op mijn schoolrekening?

Per maand zal je 7 euro gebruiksvergoeding betalen gedurende tien maanden (duur van het schooljaar). We hopen te evolueren naar lagere kopieerkosten. We kunnen hierover op dit moment nog geen voorspellingen doen. We verkennen eveneens digitale alternatieven voor didactische hulpmiddelen.